ติดต่อเราคุณทิตยา แจ้งกิตติชัย
Tel.: 097-006-6204
LINE ID : hunnyray
E-mail : jtw.pn@hotmail.com

คุณนงค์นุช กาญจนพัฒน์
Tel.: 081-442-1581
LINE ID : 0814421581

คุณณัชชา แซ่เฮ้ง
Tel.: 090-972-2471
LINE ID : nnatsha

คุณศิโรรัตน์ แซ่เฮ้ง
Tel.: 095-165-3330
LINE ID : srrpn

คุณจันทวรรณ ช่างการ
Tel.: 089-117-7219
LINE ID : kaipn

คุณยุภา สายคํ้า
Tel.: 097-018-8208
LINE ID : 0970188208


กล่องรับข้อมูล


แผนที่ Google Map

โรงงานถุงพลาสติก รับผลิตถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร บรรจุสินค้าต่างๆ ตามออเดอร์ จัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และนอกประเทศ
Powered By : zeasyweb